#

Navigace

Obsah

Zpět

Dotazník k sociálním službám ORP Bílina

Vážení spoluobčané,


dovoluji si Vás, občany žijící na území obce s rozšířenou působností Bílina, oslovit formou krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb. Sociální službou je míněn např. domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, azylový dům, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, terénní programy, krizová pomoc atd.

Níže naleznete formulář, který, prosím, vyplňte a vyplněný odevzdejte do 30. 9. 2019 na jedno z uvedených sběrných míst: podatelna MěÚ Bílina, Informační centrum Bílina, Městská knihovna pobočka Za Chlumem v Bílině, Dům dětí a mládeže Bílina, Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině nebo na úřadě Vaší obce.


Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Bílina zahrnuje následující obce: Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč a Světec.


Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností.
Pokud vyplňujete dotazník za více osob, které potřebují sociální službu, prosím, o vyplnění dotazníku za každou osobu zvlášť.

 

Dotazník k vyplnění

 

Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na stránkách https://www.survio.com/survey/d/D1E3W7A9V6U1I3A1A
 

 

Vyvěšeno: 12. 9. 2019

Datum sejmutí: 1. 10. 2019

Zodpovídá: Ing. Jitka Nová

Zpět