Obec Měrunice
ObecMěrunice

POPLATKY PRO ROK 2021

Poplatky 2021 - svoz odpadu, poplatky ze psů.

  1. Svoz odpadu

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Měrunice č. 3/2015 ze dne 1. ledna 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je každý občan, který má trvalý pobyt v obci Měrunice a Žichov povinen uhradit Obecnímu úřadu v Měrunicích poplatek ve výši 300 Kč. Dále má povinnost poplatek uhradit osoba, která má ve vlastnictví v obci Měrunice a Žichov stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatek se platí ve výši částky odpovídající za jednu osobu tj. 300 Kč. Splatnost v řádném termínu je jednorázově nebo ve dvou splátkách k 31. 3. 2021 a k 30. 9. 2021.

  1. Poplatek ze psů

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Měrunice č.3/2020 ze dne 1. ledna 2021 o místních poplatcích – poplatek ze psů je povinen uhradit držitel psa ve výši 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč, ze psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč. Splatnost v řádném termínu je k 31. 3. 2021.

Poplatky prosím uhraďte níže uvedenými způsoby:

Bankovním převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. číslo 5924501/0100, variabilní symbol = rodné číslo. Poštovní poukázkou typu A na účet obce Měrunice 5924501/0100, variabilní symbol = rodné číslo, adresát Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Měrunice. Platební kartou v kanceláři Obecního úřadu Měrunice nebo hotově do pokladny obce Měrunice, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8,00 – 12,00  14,00 – 17,00 hod.   

Datum vložení: 4. 1. 2021 17:54
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2021 17:55
Autor: Správce Webu

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice