Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán obce Měrunice

 

Zastupitelstvo obce Měrunice vydalo 

Územní plán obce Měrunice

dne 16.6.2014

usnesením č. 286/2014 

.

     

  • Územní plán Měrunice byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2014
  • Územní plán Měrunice nabyl právní moci 4.7.2014

 

 

      Textová část  Územního plánu Měrunice:

      - Textová část Územního plánu Měrunice

      - Textová část odůvodnění Územního plánu Měrunice

 

      Výkresy Územního plánu Měrunice:

      - Základní členění území

      - Hlavní výkres

      - Koncepce technické infrastruktury

      - Pořadí změn v území (Etapizace)

      - Veřejně prospěšné stavby

      - Koordinační výkres

      - Koordinační výkres pro sídlo Měrunice

      - Koordinační výkres pro sídlo Žichov

      - Širší vztahy

      - Zábory půdního fondu