Obec Měrunice
ObecMěrunice

Územní plán

Změna č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚRUNICE - v procesu

Oznámení o konání Veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Měrunice

Veřejné projednání se bude konat dne 17.07.2024 (středa) od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Měrunice.

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad projektantky změny územního plánu. 

Kompletní informace o veřejném projednání a dokumentaci najdete na https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/aktualni-informace/verejne-projednani-zmeny-c-1-up-merunice.html

 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚRUNICE

Zastupitelstvo obce Měrunice vydalo Územní plán obce Měrunice dne 16. 6. 2014 usnesením č. 286/2014.     

  • Územní plán Měrunice byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2014
  • Územní plán Měrunice nabyl právní moci 4. 7. 2014
Textová část  Územního plánu Měrunice:
Výkresy Územního plánu Měrunice:

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice