Obec Měrunice
ObecMěrunice

Sociálně - právní ochrana dětí

Obecní úřad Měrunice

Obecní úřad I. stupně

K 1. 1. 2023 - 330 obyvatel

Obecní úřad tvoří:

  • starosta (osoba pověřená agendou sociálně-právní ochrany dětí)

  • místostarosta

  • referent (CzechPoint, e-podatelna, ověřování, formuláře a žádosti, evidence obyvatel, poplatky)
  • účetní

Úřední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 – 12:00    14:00 – 17:00
  • Středa:  8:00 – 12:00    14:00 – 17:00

Kontakty:

Tel.: +420 417 827 011

e-mail podatelna: obec@merunice.cz

Standardy kvality SPOD pro obecní úřady I. stupně

Obecní úřady I. stupně jsou povinny zajistit plnění zejména následujících standardů pro poskytování SPOD:

7a, 7b - povinnost vyhledávat ohrožené děti a spolupracovat s dalšími OSPOD, samosprávou, policií, se školami a školskými zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb,

8a, 8b, 8c - povinnost přijímat oznámení o ohrožených dětech, posoudit jejich naléhavost a přidělit případ odpovědnému pracovníku (netvoří-li obecní úřad pouze starosta),

9a, 9b - základní principy jednání s klienty, včetně jednání s osobami se specifickými potřebami,

12a, 12b - povinnost vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech, kterým obecní úřad poskytl pomoc a ochranu (rejstřík ROD a spis ROD),

13a, 13b - přijímání a vyřizování stížností na činnost obecního úřadu při výkonu SPOD,

14a - doporučení a zprostředkování služeb klientům.

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice