Obec Měrunice
ObecMěrunice

Hřbitov Měrunice

Obec Měrunice je provozovatelem veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro veřejné pohřebiště v Měrunicích byl vydán Řád veřejného pohřebiště Obce Měrunice s účinností od 1. 7. 2020.

Zastupitelstvo Obce Měrunice schválilo Ceník služeb a poplatků Obce Měrunice za pronájem hrobových míst s účinností od 1. 10. 2020.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE MĚRUNICE

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST NA HŘBITOVĚ V MĚRUNICÍCH

 

Hřbitov MěruniceHřbitov Měrunice - pohled na kříž

Orientační plán hřbitova

mapa hřbitova

Nástěnka

Aktualizace neuzavřených smluv, či smluv, ke kterým nelze dohledat aktuálního nájemce.

Aktualizace smluv hrobových míst.pdf (170.98 kB)

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice