Obec Měrunice
ObecMěrunice

Hřbitov Měrunice

Obec Měrunice je provozovatelem veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro veřejné pohřebiště v Měrunicích byl vydán Řád veřejného pohřebiště Obce Měrunice s účinností od 1. 7. 2020.

Zastupitelstvo Obce Měrunice schválilo Ceník služeb a poplatků Obce Měrunice za pronájem hrobových míst s účinností od 1. 10. 2020.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE MĚRUNICE

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST NA HŘBITOVĚ V MĚRUNICÍCH

 

Hřbitov MěruniceHřbitov Měrunice - pohled na kříž

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice