Obec Měrunice
ObecMěrunice

Spolupráce s obcemi

Obec Měrunice je členem svazku obcí:

  • INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří (od roku 2004)

Obec Měrunice je také členem zájmových sdružení právnických osob:

Obec Měrunice je zařazena do územní působnosti:

Zahraniční spolupráce

  • Partnerská smlouva o přeshraniční spolupráci:

uzavřena  v roce 2004 s obcí Beuren - obecní část města Leinefelde - Worbis, ve Spolkové republice Německo

  • Partnerská smlouva o příhraniční spoluráci:

uzavřena v roce 2005 s obcí Reifland - obecní část města Lengefeld, ve Spolkové republice Německo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice