Obec Měrunice
ObecMěrunice

Obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo Obce Měrunice schválilo Obecně zvaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanovil obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška je účinná od 22. 12. 2021.

OZV č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 

 
Složky komunálního odpadu

Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:

papír – plastový kontejner o objemu 240 a 1100 litrů modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

sklo – plastový kontejner o objemu 1100 litrů zelené barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

plasty a nápojové kartony – plastový kontejner o objemu 240 a 1100 litrů žluté barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

kovy – do zvláštních sběrných nádob šedé barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

textil – do zvláštních sběrných nádob bílé barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

biologicky rozložitelný odpad – do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

jedlé oleje a tuky – do zvláštních sběrných nádob zelené barvy s oranžovým víkem umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,

objemný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu během zastavení v obci; o místu a termínu zastavení informuje Obecní úřad Měrunice na webových stránkách obce a letáky do schránek,

nebezpečný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu během zastavení v obci; o místu a termínu zastavení informuje Obecní úřad Měrunice na webových stránkách obce a letáky do schránek,

směsný komunální odpad – do typizovaných sběrných nádob přidělených Obecním úřadem Měrunice k příslušnému objektu (popelnice o objemu 80, 120 nebo 240 litrů) nebo společných pro více uživatelů, dále do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob a míst pro přebírání výrobků s ukončenou životností

Sběrný dvůr

Smluvní sběrný dvůr je místo na území města Bílina, kde má obec smluvně zajištěno plnění povinností původce komunálního odpadu, které slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu do shromažďovacích prostředků během provozní doby zveřejněné na webových stránkách  Městských technických služeb Bílina. Rovněž slouží jako místo, kde obec přebírá stavební a demoliční odpad dle podmínek OZV č. 1/2021. Sběrný dvůr se nachází na adrese Teplická 899, Bílina.

Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Obec Měrunice uzavřela se společností EKO-KOM, a.s. smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V rámci obecního systému odpadového hospodářství je zajišťováno sdružené plnění pro společnost a spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci obecního systému.

Ceník za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství

Ceník pro rok 2024

Projekt " Vybavení domácností kompostéry v obci Měrunice"

Obec Měrunice vybavila domácnosti a zahrádkáře na katastrálním území Obce Měrunice (k.ú. Měrunice a Žichov) kompostéry. Kompostéry jsou zájemcům vypůjčeny od Obce Měrunice na dobu 5 let.  Celkem bylo předáno 86 kusů kompostérů v průběhu dubna a května roku 2022. Kompostéry jsou zapůjčovány ve třech velikostech: 1050 l, 1400 l a 2000 l dle zájmu žadatelů.

Cílem projektu je snižování nadměrné produkce směsného komunálního odpadu, snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku a zlepšení separace biologického rozložitelného odpadu ze zahrad, sadů a kuchyňských odpadů rostlinného původu.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem. 

www.kr-ustecky.cz

Podpořil Ústecký kraj

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice