Obec Měrunice
ObecMěrunice

Poplatky a Obecně závazné vyhlášky

Obec Měrunice vybírá tyto poplatky:

Poplatek ze psů

za kalendářní rok

a) ze psa
  • za prvního psa 300,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  300,- Kč
b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
  • za prvního psa 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  200,- Kč

Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, o místním poplatku ze psů.

Formulář - přihlášení / odhlášení psa

 

Poplatek - odpady

Za kalendářní rok sazba poplatku pro poplatníka činí 600,- Kč.

Poplatník :

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je vybírán od 1. 1. 2024 na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Poplatky lze hradit:

  • hotově do pokladny obce Měrunice v úředních hodinách obecního úřadu,
  • prostřednictvím platební karty v úředních hodinách obecního úřadu,
  • bezhotovostně převodem na účet Obce Měrunice, číslo účtu: 5924501/0100 (do poznámky uvést o jaký se jedná poplatek a za jakého je poplatníka).

 

Platné Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Odpady

Poplatek ze psů

Poplatek odpady

Požární řád

Řád veřejného pohřebiště

Podmínky pro konání akcí typu technopárty

Řád ohlašovny požáru

Obec Měrunice...

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky.

V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum  a Výdejní místo České pošty. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Stanislava. 

Obec Měrunice